Om Swärd Bilverkstad

Swärd Bilverkstad i Järna är auktoriserad servicepartner till Volkswagen personbilar, Audi, Skoda, Seat och Volkswagen transportbilar.

Vi har över 30 års erfarenhet med Volkswagen, vi utför originalservice och reparationer enligt fabrikernas anvisningar med originaldelar. Vår personal utbildas kontinuerligt hos Volkswagen för att underhålla och reparera våra bilmodeller och vi arbetar ständigt med förbättringar för att möta framtidens krav och möjligheter.

Vår verkstad är certifierad enligt ISO 9001: 2008.

Varmt Välkommen!
VD/Lars Svärd

Kvalitetspolicy

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse.Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör.kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor.Varje arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Uppfyllandet av dessa mål, och därmed också vårt övergripande mål att fortsätta verka som ett konkurenskraftigt och framgångsrikt företag, grundläggs genom våra resurser, vår organisation, våra arbetsinsatser och framförallt genom vår attityd till kvalitet samt vårt åtagande att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem.

Att i Järna vara en fullutrustad service och skade-reparationsverkstad för mek- och plåtarbeten med den bästa arbetskvaliteten, leveransförmåga och service gentemot privatkunder, försäkringsbolag, serviceverkstäder och bilföretag

© 2023 Swärd Bil. All rights reserved.